Звітність за 2015 рік Державного підпримства "Дослідне господарство "Нивка" Інституту рибного господарства НААН

I квартал

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

II квартал

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

III квартал

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

2015 рік (за рік)

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

3. Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

4. Форма № 4. Звіт про власний капітал.

5. Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності.