Вчений секретар інституту. Аспірантура

Вчений секретар Інституту:
Тушницька Наталія Йосифівна
канд. вет. наук, с.н.с.
Тел.: +38(044)423-74-66,
моб.: +38(097)477-33-08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі Інституту рибного господарства НААН здійснюється згідно ліцензії на освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні (наказ МОН України №1001 від 18.08.2016 року) та Правил прийому в аспірантуру Інституту рибного господарства НААН для здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань: - 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 – водні біоресурси та аквакультура.

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Форма навчання для аспірантів денна, вечірня та заочна. Для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення. Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання.

На даний час в аспірантурі Інституту рибного господарства НААН навчається 18 аспірантів.

Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють: 1 академік НААН, 1 член-кореспондент НААН, 7 докторів наук, 11 кандидатів наук.

Дисертації аспірантів Інституту відповідають напряму спеціалізованої вченої ради і спрямовані на розширення асортименту культивованих видів риб, збільшення обсягів виробництва високоякісної екологічно безпечної рибної продукції та раціональне використання біоресурсів внутрішніх водойм України.

Прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2017 рік