Міжнародна науково-практична заочна конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів»

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі
у міжнародній науково-практичній заочній конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ»

з виданням збірника, та розміщенням у наукометричних базах данних, що відбудеться, 15-17 травня 2018 року, Київ, Україна

Організатор – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (http://if.org.ua).

Мета – обмін науково-практичним досвідом, обговорення актуальних проблем, загальних тенденцій і перспектив розвитку галузі аквакультури в Україні та світі.

Робочі мови – українська, англійська, російська.

Науково-організаційний комітет:

Грициняк Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту рибного господарства НААН (голова) ‒ м. Київ;
Колесник Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності ІРГ НААН ‒ м. Київ;
Федоненко Олена Вікторівна,  доктор біол. наук, професор, зав. кафедри загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет ім. О. Т. Гончара ‒ м. Дніпро;
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, професор, зав. кафедри водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування ‒ м. Рівне;
Шекк Павло Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет ‒ м. Одеса;
Кутіщев Павло Сергійович, кандидат біол. наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет ‒ м. Херсон;
Божик Володимир Йосипович, кандидат біол. наук, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького ‒ м. Львів;
Віщур Олег Іванович, доктор вет. наук, с. н. с., зав. лаб. імунології, Інститут біології тварин НААН ‒ м. Львів;
Кононенко Руслан  Володимирович, кандидат ветеринарних наук, заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів, доцент кафедри аквакультури НУБіП України, м. Київ;
Федоренко Микола Олександрович, перший заступник директора, Бюджетна установа "Методично-технологічний центр з аквакультури", м. Київ;
Мушит Сергій Олександрович, кандидат с.-г. наук, старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця;
Арсан Орест Михайлович, доктор біол. наук, професор, провідний наук. співробітник відділу екології водяних рослин та токсикології, Інститут гідробіології, м. Київ;
Данильчук Галина Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв.

Рубрики:

 • актуальні проблеми та преспективи
 • біоресурси та екологія водойм
 • технології в аквакультурі
 • селекція, генетика та біотехнології
 • фізіологія та біохімія
 • корми та годівля
 • іхтіопатологія
 • економіка та організація виробництва

Контакти

Електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
Сторінка конференції в мережі Інтернет: http://if.org.ua/index.php/uk/konferentsiya2018
Контактна особа: Колесник Наталія Леонідівна, тел.: +38 (097) 700-77-25; +38 (073) 700-77-25.

Розсилка матеріалів учасникам

Збірник опублікованих матеріалів буде розміщений у відкритому доступі на інтернет-сторінціі конференції та за бажанням учасників може бути надісланий друкований примірник.

Інформація про конференцію (DOC)


ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ»

Контрольні дати:

до 1 березня 2018 року – прийом заявок на участь та матеріалів,
до 15 квітня 2018 року – перерахування коштів за публікацію матеріалів,
до 7 червня 2018 року – видання збірки матеріалів конференції та розміщення їх на інтернет сторінці,
до 30 червня 2018 року – розсилка опублікованих матеріалів учасникам конференції.

Вартість участі

100 гривень публікація матеріалів та 70 гривень друкований примірник збірника, розсилка за рахунок отримувача.

Для вітчизняних авторів (UAH):
Установа банку «ПриватБанк»; МФО банку 305299;
КОД ОКПО одержувача14360570;
КОД ОКПО банку 14360570
Рахунок отримувача 29244825509100
Поповнення картки 4731219110532342, Колесник Наталія Леонідівна

Для іноземних авторів (USD):
Beneficiary bank «PRIVATBANK», SWIFT CODE: PBANUA2X;
Correspondent bank JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank 0011000080
BENEFICIARY: KOLESNIK NATALIJA
IBAN: UA103052990005168745600732892
ACCOUNT: 5168745600732892

Форма подачі матеріалів

На електронну адресу, вказану в контактах, надіслати 3 файли формату MS Word з розширенням .doc:
1) заявку на участь (заповнити готовий бланк в електронному вигляді: Заявка)
2) згоду на публікацію (заповнити готовий бланк, підписати, просканувати: Згода на публікацію)
3) власне тези ‒ І.І. Іванов, текст.doc; І.І. Іванов, зявка.doc; І.І. Іванов, згода.doc;), зазначивши у темі листа ПІБ 1-го автора та назву тез, до 1 березня 2018 року.

Зразок оформлення тез (DOC)

Вимоги до оформлення:

Обсяг матеріалів для публікації – 1-2сторінки сторінок авторського тексту

 • шрифт Times New Roman Cyr, 12 кегль;
 • інтервал між рядками 1;
 • абзацний відступ 1;
 • нумерація сторінок праворуч з гори;
 • поля: верхнє і нижнє ― 2 см, ліве ― 3 см, праве 1,5 см;

Назва тез – великими літерами, з зазначенням УДК, латинські назви виділені курсивом;
Відомості про авторів ‒ ПІБ, e-mail, місце роботи (навчання) з зазначенням міста;
Список літератури – відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури подається за порядком появи посилань у тексті.