Звітність за 2016 рік Державного підпримства "Дослідне господарство Львівської дослідної станції" Інституту рибного господарства НААН

I квартал 2016 р.

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

II квартал (за I півріччя 2016 р.)

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

III квартал (за 9 місяців 2016 р.)

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

IV квартал (за 2016 р.)

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

3. Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

4. Форма № 4. Звіт про власний капітал.

5. Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності.