Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти

.

ДУ «НМЦ Агроосвіта» за участю ФАО, Миколаївського НАУ та Інституту зрошуваного землеробства НААН України 10-12 квітня 2019 року проводитиме II Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

Мета конференції – обговорення питань щодо впливу глобальних змін клімату на розвиток сільського господарства, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та зниження негативного впливу екстремальних кліматичних явищ на продуктивність агросфери.

Основні питання для обговорення:
• загальносвітові та європейські тенденції зміни агрокліматичних умов та формування політики адаптації до них сільськогосподарської галузі;
• вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на розвиток сільського господарства України та інших країн світу;
• напрями адаптації до зміни клімату технологій вирощування сільськогосподарських культур;
• вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва, адаптація технологій, доступність і якість кормової бази;
• зниження негативних наслідків глобальних і регіональних змін клімату через збільшення абсорбції парникових газів та переходу до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві;
• вплив змін клімату на стан водних ресурсів України та інших країн світу;
• вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і розподіл основних видів риб;
• вплив змін клімату на якість продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки;
• вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін;
• просвітницька робота в аграрних закладах освіти в Україні з вищезазначених питань.

Робота конференції
10 квітня 2019 р., Миколаївський НАУ
11 квітня 2019 р., Інститут зрошуваного землеробства НААН України
12 квітня 2019 р., Миколаївський НАУ

Інформаційний лист

Програма конференції