Венеціанський університет Ка’ Фоскарі

.

Венеціанський університет Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія)
організовує науково-педагогічні стажування
з державного управління, філологічних, природничих та суспільних наук.

Для участі в стажуванні запрошуються науково–педагогічні співробітники закладів вищої освіти,
наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Науково-педагогічні стажування відбудуться 3–14 червня 2019 року у Венеції за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 31 травня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: на стажування у Венеції.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

* Сертифікат є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Друковані матеріали будуть розіслані учасникам на поштові адреси 2–6 серпня 2019 року.

Сайт університету