Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку

.

ІІ-га Міжнародна науково-практична конференція
“Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”
24-25 жовтня 2019 року, м. Херсон, Україна

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Теоретичні та прикладні екологічні дослідження
2. Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища
3. Актуальні питання сучасної іхтіології та аквакультури
4. Стійкий розвиток лісового господарства
5. Екологічні та соціально-економічні аспекти сталого розвитку
6. Сучасні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів в контексті сталого розвитку
7. Зміни клімату та їх наслідки для природних екосистем
8. Екологічні та інноваційні технології у сільському господарстві
9. Сучасні підходи до методики викладання дисциплін природничого напряму

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Матеріали доповідей учасників заходу будуть опубліковані в збірнику конференції.
Кожен учасник отримає сертифікат про участь в конференції.
Для участі в конференції необхідно до 01 жовтня 2019 р. надіслати до оргкомітету електронною поштою або подати особисто:
 заявку на участь (форма додається),
 текст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог (наводяться нижче);
 здійснити оплату за публікацію матеріалів.

Інформаційний лист