Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві

.

Запрошуємо Вас до участі у VIІI Всеукраїнській науково-технічній конференції
«Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві»,
яка проходитиме на базі відділу біотехнічних систем у тваринництві та заготівлі кормів ННЦ «ІМЕСГ» та кафедри механізації тваринництва НУБіП України
Сайт конференції: animal-conf.inf.ua

Організатори конференції:
 Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
 Національний університет біоресурсів і природокористування України
До участі в конференції запрошуються співробітники науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти.
В ході конференції планується робота за такими напрямами:
1. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції тваринництва.
2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та приготування кормів.
3. Інформаційні технології в тваринництві та кормовиробництві.
4. Надійність та експлуатація техніки для тваринництва та кормовиробництва.

Інформаційний лист