Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення

.

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення»
27 квітня 2020 року
м. Кривий Ріг

Оргкомітет ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення», яка відбудеться 27 квітня 2020 року, запрошує викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти (студентів), представників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, наукових установ до обговорення теоретичних і практичних проблем соціально-економічного розвитку національної економіки та визначення пріоритетів її функціонування.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Концептуальні основи функціонування національної економіки (філософські, історичні, правові та економічні аспекти).
2. Макроекономічна динаміка: особливості розвитку економічних систем.
3. Роль державної економічної політики в активізації чинників економічного зростання та стабілізації економіки.
4. Механізм забезпечення суспільного добробуту в контексті сталого економічного розвитку.
5. Ресурсний потенціал в системі цілей та завдань стійкого розвитку національної економіки.
6. Роль маркетингу і менеджменту в забезпеченні соціально-економічної стабільності.
7. Використання інформаційних технологій для моделювання і прогнозування економічного розвитку.
8. Фінансові та бухгалтерські інструменти в активізації механізму соціально-економічного піднесення.
9. Зарубіжний досвід реалізації стратегій сталого розвитку.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Інформаційний лист УКР ENG