Природничі науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС

Міжнародна науково-практична конференція
Природничі науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС
Влоцлавек, Республіка Польща
27–28 вересня 2019 року