Венеціанський університет Ка’ Фоскарі

Венеціанський університет Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія)
організовує науково-педагогічні стажування
з державного управління, філологічних, природничих та суспільних наук.

Для участі в стажуванні запрошуються науково–педагогічні співробітники закладів вищої освіти,
наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція
«ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
19-20 вересня 2019 р., м. Київ
Мета конференції - всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку суспільства в епоху цифровізації.