Захист дисертації Алхімова Євгена Миколайовича

2 жовтня 2019 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Алхімова Євгена Миколайовича на тему: «Особливості вирощування осетроподібних риб у сучасних умовах господарств півдня України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шевченко Віктор Юрійович, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Бех Віталій Валерійович, Інститут рибного господарства НААН, завідувач відділу селекції риб;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваленко Василь Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]