Захист дисертації Мендришори Петра Дмитровича

2 жовтня 2019 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Мендришори Петра Дмитровича на тему: «Рибницько-біологічні особливості ремонтно-маточного стада райдужної форелі сформованого в умовах індустріального форелевого господарства з комбінованим водопостачанням», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Тарасюк Сергій Іванович, Інститут рибного господарства НААН, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет МОН України, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Марценюк Наталія Олександрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


[Автореферат]