Захист дисертації Гурбик Вікторії Вікторівни

20 лютого 2020 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Гурбик Вікторії Вікторівни на тему: «Рибницько-біологічна оцінка галицького коропа в умовах промислового вирощування в ставах Прикарпаття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович, Інститут рибного господарства НААН України, директор.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет МОН України, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук Мушит Сергій Олександрович, Вінницький національний аграрний університет, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат] [Дисертація] [Відгук 1] [Відгук 2]