Звітність за 2017 рік Державного підпримства "Дослідне господарство "Нивка" Інституту рибного господарства НААН

I квартал 2017 р.

Основні відомості про господарство

Фінансова звітність суб`єкта господарювання:

1. Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).