Корми і кормовий білок

.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ Міжнародної наукової конференції “Корми і кормовий білок”, яка відбудеться 28 жовтня 2019 року на базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Форма участі в конференції – заочна.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
- генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур;
- конкурентоздатні технології вирощування польових та кормових культур;
- біоадаптивні технології вирощування багаторічних трав у польовому та лучному кормовиробництві;
- енергозберігаючі технології заготівлі та використання кормів для одержання конкурентоспроможної продукції тваринництва;
- якість, безпечність та гігієна кормів і сировини;
- економіка, організація та менеджмент виробництва кормів та кормового білка.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Форма участі: заочна.
2. Мови конференції – українська, російська, англійська.
3. Матеріали конференції (збірник тез та програма) будуть розміщені на сайті Інституту у розділі Видання, Матеріали конференції за посиланням: http://fri.vin.ua/materials.htm
4. Статті будуть опубліковані у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику „Корми і кормовиробництво” № 88 та розміщено на сайті Інституту за посиланням: http://fri.vin.ua/materials.htm

Інформаційний лист

Вимоги до оформлення статті

Зразок оформлення