Конференція "Транскордонні емерджентні хвороби тварин ..."

Національна академія аграрних наук України,
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
Інститут ветеринарної медицини НААН України,
за участі Української асоціації з біобезпеки, 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України та 
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова» МОЗ України