Самойленко В. М. Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології / В. М. Самойленко, Ю. С. Тавров, М. І. Буянов. - К. : Науково-інформаційний центр водогосподарсько-екологічного моніторингу та оптимізації природокористування ; Ніка-Центр, 2000. - 136 с.

Грех В. І. Природно-заповідний фонд басейну р. Верещиця / В. І. Грех. - Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. - 46 с.

Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине : справочное пособие / А. Н. Головко, В. А. Ушкалов, В. Г. Скрыпник, Б. Т. Стегний ; ред. А. Н. Головко. - Харьков : НТМТ, 2007. - 512 с. : ил. 12. - ISBN 978-966-8603-13-6

Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety. - 2016. - Vol. 2, iss. 2. - 33 р.

Будз М. Д. Річки світу : довідник / М. Д. Будз. - Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2012. - 201 с.

Попович Р. Г. Латинська мова для студентів-екологів : навчальний посібник / Р. Г. Попович. - Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. - 130 с.

Анализ воды. Справочник : пер. с англ. 2-го изд. / ред. Л. М.Л. Ноллет, Л. С.П. Де Гелдер. - СПб. : Профессия, 2013. - 920 с. - ISBN 978-5-91884-035-1

Домагальскі Станіслав. Практичний польсько-російсько-український словник з індексами російських і українських термінів / С. Домагальскі. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 1312 с.

Ким Т. В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учебное пособие / Т. В. Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - М. : Моркнига, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-993080-196-1