Спецвипуск газети "Освіта України". - 2017. - №1:

Журнал "Тваринництво України". - 2016. - №9/10: Мартыненко Ю. Рынок бьёт хвостом: Почему Украина зависима от импорта рыбы. - С. 8-10.

Балабан Тимотей. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля : близько 15000 дібраних інженерних, медичних, біологічних і правничих термінів, назв і документів урядових установ англомовних країн зі скороченими формами та поясненнями / Т. Балабан. - Львів : Державний університет "Львівська політехніка", 2000. - 400 с.

Гурин В. А. Німецько-українсько-російський словник водогосподарських термінів / В. А. Гурин, Т. П. Троцюк, М. І. Кузьменко. - Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2004. - 354 с.

Клименко М. О. Гідроекологія : підручник / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко [та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2015. - 380 с. - ISBN 978-966-289-078-5

Словник-довідник з агроекології і природокористування / наук. ред. О. І. Фурдичко. - 2-е вид., доп. - К. : ДІА, 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-699-8311-89-5

Матеріали Дванадцятої наукової конференції молодих вчених та аспірантів (с. Чубинське, 13 березня 2014 року) / ред. М. В. Гладій. - Чубинське : Інститут розведення і генетики тварин НААН України, 2014. - 96 с. - ISBN 978-966-2531-24-4.

Практичні результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : Чотирнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та аспірантів, присвячена памяті академіка УААН Валерія Петровича Бурката : матеріали / ред. М. В. Гладій. - Чубинське : Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця, 2016. - 76 с.

Лютик Т. В. Науково-технологічний потенціал Національної академії аграрних наук України: методичні та методологічні аспекти / Т. В. Лютик. - К. : ННСГБ НААН, 2014. - 112 с.