Склад спеціалізованої вченої ради

 

Склад спеціалізованої вченої ради

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Грициняк Ігор Іванович (голова ради)

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Тарасюк Сергій Іванович (заступник голови)

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кор. НААН

Дерень Ольга Володимирівна, (учений секретар)

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Бех Віталій Валерійович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Бузевич Ігор Юрійович

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Григоренко Тетяна Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук

Кружиліна Світлана Володимирівна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Куріненко Ганна Анатоліївна

кандидат сільськогосподарських наук

Лобойко Юрій Васильович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Матвієнко Наталія Миколаївна

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Третяк Олександр Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Федоненко Олена Вікторівна

доктор біологічних наук, професор

Хижняк Меланія Іванівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Шекк Павло Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Шерман Ісаак Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, професор