Проєкт за партнерства НАТО «Створення стратегії оцінки та відновлення водних екосистем, які постраждали від війни (RestoAqua, № G8065)»

.

29. травня 2024 року відбулася зустріч партнерів -виконавців проєкту щодо підведення підсумків роботи

Координуюча установа: Центр природничих досліджень, Литва https://gamtostyrimai.lt/en/projektai/creating-a-strategy-for-assessing-and-restoring-war-affected-aquatic-ecosystems-restoaqua-no-g8065/

Керівник проекту: д-р. Дангуолє Монтвіденє

Партнери: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (координатор від України) та Інститут рибного господарства НААН

Джерело фінансування: програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS MYP G8065)

Виконавці від Інститут рибного господарства НААН : ко-директор - д.б.н. проф, завідувачка лабораторії іхтіопатології Наталія Матвієнко , к.с-г.н., с.н.с. лабораторії іхтіопатологіі Неля Савенко та к.с-г.н Анна Кучерук, завідувачка лабораторії лососівництва, осетрівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб.

Війна в Україні має серйозні наслідки для економічного та соціального розвитку країни та навколишнього середовища. В результаті військових дій у навколишнє середовище викидається велика кількість забруднюючих речовин, які прямо чи опосередковано завдають шкоди водним об’єктам і визначають якість і кількість біоресурсів. Забруднення водойм є однією з головних екологічних проблем, що постають під час війни. Речовини потрапляють у водойми під час застосування звичайної зброї, неналежного захоронення тіл людей і останків тварин, масових падінь риби, пошкоджених або зруйнованих промислових об’єктів: металургійних заводів, стволів, дамб тощо. У результаті зменшується біологічне різноманіття, знищуються середовища існування або спричиняється їх деградація, а також зменшуються екосистемні послуги. Для відновлення пошкоджених екосистем дуже важливо визначити ступінь шкоди водним екосистемам.

Отже, реалізація проекту спрямована на:
• розробити систему методів, що включає швидку та економічно ефективну оцінку стану водних екосистем, ідентифікацію ризиків, відновлення біоресурсів та безпечне використання водойм для рибальства та аквакультури в майбутньому;
• заохочувати комерціалізацію інноваційних засобів очищення водних середовищ існування та водойм, що використовуються в аквакультурі, які використовують комплекси біодеструкторів;
• розробити алгоритми швидкої оцінки шкоди водним екосистемам, завданої військовими діями;
• надати рекомендації щодо зменшення кількості шкідливих сполук за допомогою біорозкладників у водоймах.

Цей проект потенційно може сприяти відновленню природних водних екосистем і аквакультурних ферм в Україні, а також доповнити знання про вплив військових дій на глобальний клімат і допомогти пом’якшити економічні та соціальні наслідки цього впливу.