Засідання координаційно-методичної ради

.

24 червня 2024 року за участі голови координаційно-методичної ради Інституту рибного господарства Ігоря ГРИЦИНЯКА відбулося засідання щодо розгляду звітів згідно завдань ПНД 32 «Рибництво та рибальство» за перше півріччя 2024 року.

У цьому році Інститут виконує 18 завдань другого рівня (6 фундаментальних, 10 прикладних та 2 прикладні короткотермінові). Співвиконавцями завдань є Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН України та Дослідна станція епізоотології ННЦ «ІЕКВМ».

Кожним керівником був представлений звіт згідно запланованої робочої програми та продемонстровано обсяг виконання досліджень. За результатами роботи науковцями опубліковано наукові статті у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, в тому числі публікації у міжнародних виданнях наукометричних баз Scopus та WOS.

Члени КМР та присутні науковці та запрошені заслухали цікаву наукову доповідь та обговорили план роботи ради на наступне півріччя.