Зустріч аспірантів із гарантом освітньо-наукової програми

.

Відбулася зустріч к. с.-г. н., с. н. с. Ольги Дерень, гаранта освітньо-наукової програми за спеціальностю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», із аспірантами.

Метою заходу було обговорення реалізації положень освітньо-наукової програми.

Детально обговорили структуру й зміст освітньо-наукової програми, а також законодавчу базу, матеріально-технічні можливості та інформаційно-методичне забезпечення Інституту рибного господарства НААН. Приділили увагу питанням організації навчального процесу та участі у ній стейкхолдерів. Наголосили на правилах академічної доброчесності.

Проаналізували результати контролю виконання аспірантами індивідуального плану, відповідно до проведеного напередодні звітування за перше півріччя 2023 року. У результаті проведеного конструктивного діалогу визначено теми наступних засідань, що відповідають колу інтересів аспірантів та освітньо-науковій програмі.

01