Гостьова лекція у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

.

9 жовтня 2023 року завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб Інституту рибного господарства НААН, к. с.-г. н., с. н. с. Ольга ДЕРЕНЬ була спікером гостьової лекції, на запрошення кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України,

Лекцію проведено у змішаному форматі участі за темою: «Актуальні питання та науково-методичні підходи до годівлі риб в контексті сучасного стану аквакультури України».

Слухачів ознайомлено із основними положеннями наукової роботи на прикладі детального комплексного аналізу наукових досліджень лабораторії кормів і годівлі риб. Розглянуто традиційні та інноваційні методичні підходи у рибництві. Проаналізовано досвід, який формує фундаментальні знання та нові практичні рішення, що, у свою чергу, дозволяє оптимізувати рибогосподарську діяльність. Особливу увагу акцентовано на економічній ефективності ведення рибного господарства, із зазначенням конкретних прикладів та результатів.

Учасниками заходу були студенти та аспіранти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», а також співробітники кафедри. Прозвучало багато запитань та думок, відповідно до теми доповіді. Обговорення було активним і конструктивним.

За результатами дискусії проаналізовано сучасний стан галузі, окреслено перспективи її функціонування та вектори розвитку.