Обсяги прийому до аспірантури на 2015 рік

.

Національна академія аграрних наук України відповідно до рішення Конкурсної комісії із розподілу обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах НААН (наказ НААН від «25» серпня 2015 р., № 112-к ) направляє до виконання обсяги прийому до аспірантури і докторантури на 2015 рік (додається).


Додаток
до листа НААН
від 26.08.2015 р. № 11а/53

Обсяги прийому до аспірантури
при Інституті рибного господарства НААН
за рахунок коштів Держзамовлення на 2015 рік

№ п/п

Шифр і назва спеціальностей,
за якими дозволено проводити підготовку наукових кадрів

Всього

Очно

Заочно

в т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

очно

заочно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірантура:

5

3

2

-

-

-

 

06.02.01 - розведення та
селекція тварин

0

0

0

-

-

-

 

06.02.03 - рибництво

3

2

1

-

-

-

 

03.00.10 - іхтіологія

2

1

1

-

-

-