Repository of IRG NAAS

To use this section of the site, you need to be registered as an employee of the Institute of Retail Management of the National Academy of Sciences

Обговорення ОНП та напрямів досліджень

Навчальний план підготовки фахівців 2024 року вступу (проект)

Освітньо – наукова програма «Водні біоресурси та аквакультура» (проект)

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати за вказаними адресами електронної пошти This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Угоди у сфері науково-освітньої діяльності

Приймак Володимир Валерійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування нивківського та антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа».
Науковий керівник: Сироватка Д.А. к.с.-г.н., ст. досл., старший науковий співробітник лабораторії селекції риб
Термін навчання в аспірантурі: вересень 2022 – вересень 2026 рр.
Форма навчання: Очна (денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-2054-0543

Гончаров Андрій Олександрович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: «Продуктивна та метаболічна дія концентратів рослинного білка на організм плідників коропа» (протокол від 7.11.22 №8)

Науковий керівник: Грициняк І.І., директор, д.с.-г. н., професор, академік НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2022 - 2026 рр.

Форма навчання: Очна (вечірня)