Романов Гліб Володимирович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа при використанні білкових концентратів із рослинної сировини»
Науковий керівник: Дерень О.В., зав. лабораторії кормів та годівлі риб, к. с.-г. н.
Термін навчання в аспірантурі: 2022-2026 рр.
Форма навчання: очна (вечірня)
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1169-943X

ПУБЛІКАЦІЇ
Список наукових праць:
1. Стаття «Особливості та перспективи використання рослинного білка в годівлі коропа (CYPRINUS CARPIO) (Огляд)», Г.В.Романов, О.В.Дерень // ПОДАНО ДО ДРУКУ