Добрянська Ольга Петрівна

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: "Продуктивні та фізіолого-біохімічні показники організму коропа за згодовування препарату «Актіген»".

Науковий керівник: завідувачка лабораторії кормів та годівлі риб, к. с.-г. н., с. н. с. Дерень Ольга Володимирівна.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2017-15.09.2021 рр.

Форма навчання: Денна 

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Врублевська Т. Я., Най А. Б., Бонішко О. С., Добрянська О. П. Моніторинг вмісту важких металів у водному басейні Добротвірської теплоелектростанції // Київська Конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2016 : Тези доп. Київ 18 – 22 жовтня 2016 р. С. 91.
2. Добрянська О. П., Ковальчук О. М., Забитівський Ю. М., Кориляк М. З., Качай Г. М., Цьонь Н. І. Дослідження стану якості води рибних господарств у зоні Полісся // Львівські хімічні читання – 2017 : XVI наукова конференція, 28 – 31 травня 2017 р.: збірник наукових праць, Львів. 2017. С. 115.
3. Забитівський Ю. М., Ковальчук О. М., Добрянська О. П. Іхтіофауна Ходорівського водосховища // “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”: Матеріали наукової конференції. Шацьк, 7 – 10 вересня 2017 р. С.38—40.
4. Добрянская О. П., Корыляк М. З. Влияние препарата пребиотического действия «Актиген» на продуктивные характеристики двухлеток карпа // Седьмая международная конференция молодых учёных cети центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (НАСИ), 11 – 14 декабря 2018 г. : сборник материалов конференции. Республика Беларусь, Горки: БГСХА. 2019. C. 72—73.
5. Добрянська О., Ковальчук О., Кориляк М., Юрчак С., Качай Г. Хлорорганічні пестициди у воді та органах і тканинах риб водойм зони Полісся // Львівські хімічні читання – 2019. Присвячена 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів : XVIІ наукова конференція, 2 – 5 червня 2019 р. : Зб. наук. праць : Львів. 2019. С. Д3
6. Солопова Х., Кориляк М., Добрянська О. Вплив препарату «Ентеронормін» на систему антиоксидантного захисту у коропів, уражених аеромонозом // Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини. Конференція присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира Йосиповича : Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 5–6 грудня 2019 р. : тези доповідей, Біологія тварин. Т. 21. №. 3. Львів. 2019. С. 151.
7. Добрянська О., Тучапська А., Дерень О., Кориляк М. Особливості формування екосистеми вирощувальних ставів за використання в годівлі коропа пребіотика // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій. Присвячено пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича : Матеріали міжнародної наукової конференції, 10–13 вересня 2020 р. Львів. 2020. С. 33—35.
8. Добрянська О. П., Дерень О. В., Кориляк М. З., Забитівський Ю. М. Обгрунтування ефективності та норм використання пребіотичного препарату в годівлі коропа // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 27–29 жовтня 2020 р. : зб. наук. праць. Київ. 2020. С. 126—129.

Список наукових праць:

1. Цьонь Н. І., Ковальчук О. М., Думич О. Я., Добрянська О. П.,
Качай Г. В. Формування гідроекосистеми під дією препарату "ROST-концентрат" в умовах мікрокосмів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2016. Вип. 7. С. 215—220.
2. Цьонь Н. І., Ковальчук О. М., Думич О. Я., Титова Л. В., Добрянська О. П., Качай Г. В. Вирощування екологічно безпечної продукції рибництва через стимуляцію ставової екосистеми комплексом заходів із препаратами "Ековітал" та "ROST-концентрат (15+7+7)” // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2017. Вип. 7. С. 232—237.
3. Врублевська Т., Най А., Бонішко О., Добрянська О. Накопичення важких металів в організмі прісноводних риб водного басейну Добротвірської теплоелектростанції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2017. Вип. 58. Ч.1 С.141—146.
4. Кориляк М. З., Грициняк І. І., Дерень О. В., Добрянська О. П. Перебіг насіння розторопші плямистої (Silybum marianum) // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1 (39). С. 73—83.
5. Дерень О. В., Добрянська О. П., Кориляк М. З., Батуревич О. О. Вплив мінералів вулканічного походження на хімічний склад ставової води // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3. С. 42—46.
6. Добрянська О. П., Дерень О. В., Григоренко Т. В. Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі пребіотика в умовах вирощувальних ставів // Рибогосподарська наука України. 2019. № 4 (50). С. 95—108.
7. Григоренко Т. В., Постоєнко Д. М., Шумигай І. В., Добрянська О. П., Базаєва А. М. Екологічний стан рибницьких ставів за вирощування популяцій антонінсько-зозуленецької породи коропа. Агроекологічний журнал. 2019. Вип. 4. С. 65—73.
8. Добрянська О. П. Активність системи антиоксидантного захисту в організмі коропа за використання у складі корму перебіотика // Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 2 (8). С. 112—124.
9. Добрянська О. П., Дерень О. В., Кориляк М. З., Тучапська А. Я. Продуктивність та ефективність вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в складі корму пребіотичної добавки // Рибогосподарська наука України. 2021. № 1 (55). С. 80—93.

Методичні рекомендації

1. Підвищення ефективності вирощування коропа за введення до складу кормів пребіотиків та сорбентів мікотоксинів/ Дерень О. В., Добрянська О. П., Сироватка Н. В., Кориляк М. З. // Методичні рекомендації. К.: Інститут рибного господарства НААН, 2020. 18 с.

Список публічних заходів, де брала участь

1. Сертифікат отримано за участь в XI міжнародній іхтіологічній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», м. Львів, 18 – 20 вересня 2018 року.
2. Сертифікат отримано за участь в сімнадцятій науковій конференції «Львівські хімічні читання - 2019», м. Львів, 2 – 5 червня 2019 року.

sert1

sert2