Краснопольська Ольга Вікторівна

Спеціальність : 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування галицьких та антоніно-зозулинецьких аборигенних масивів коропів»

Науковий керівник: д.с-г.н.,професор, академік НААН Директор Грициняк Ігор Іванович.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024 рр.

Форма навчання: Денна 

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. «Методи інтенсифікації в рибництві» Крушельницька О.В., Краснопольська О.В., Мельник-Приймачук Я.О.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.
2. «Бурштинське водосховище, еколого-біологічна характеристика» Божик В.Й., Моздір І.В., Краснопольська О.В.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.
3. «Риба як цінний продукт харчування» Яремко О.В., Краснопольська О.В.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.
4. Краснопольська О. В. Селекція, як основний напрямок наукових досліджень та основні етапи селекційно-племінної роботи в Україні// Рибогосподарська наука України. 2021. №4. С.115-131.
5. Краснопольська О. В., Грициняк І. І., Сироватка Д. А. Оцінка репродуктивних показників та особливості раннього онтогенезу реципрокних помісей антонінсько-зозуленецького та галицького внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа.// Proceedings of the ХХIX International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden July 26 – 29, 2022,p. 23-28. DOI -10.46299/ISG.2022.1.29
6. Куріненко Г.А., Краснопольська О.В. Характеристика реципрокних помісей антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів на першому році життя.//Водні біоресурси та аквакультура. 2022. №2.
7. Краснопольська О.В., Матвієнко Н.М. Характеристика екологічних умов дослідних ставів за вирощування помісних цьоголіток галицького масиву та антонінсько-зозулинецького внутрішньопородного типу коропа.// Abstract VII International Scientific Conference “Actual Issues in the Development of Biology and Ecology” Листопад 16-17 2022 р., Вінниця, Україна.
8. Куріненко Г.А., Сироватка Д.А., Краснопольська О.В. Застосування методу синтетичної селекції в роботі з новими внутрішньопородними типами українських порід коропа// Водні біоресурси 2023 рік. с.128-137.