Гущин Володимир Олексійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Відтворення та вирощування великоротого окуня (Micropterus salmoides) в аквакультурі України.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Грициняк Ігор Іванович.

Термін навчання в аспірантурі: вересень 2018 – вересень 2022 рр.

Форма навчання: Вечірня

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5257-4768

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Тези «До питання про наслідки інтродукції деяких видів риби у гідроекосистему Шацьких озер: реалії сьогодення» Ситник Ю., Гущин В., Матейчик В., Сінчук М. – матеріали Міжнародної зоологічної конференції «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» 12-15 вересня 2019 р., м. Львів – смт. Шацьк.
2. Тези «Morphological characteristic of the Largemouth bass (Micropterus salmoides) from the Svitiaz’ lake of Shats’ky lake group» Hrytsyniak I., Sytnik Yu., Guschin V., Mateychyk V., Sinchuk M. – матеріали XII Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», 26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро.
3. Тези «Деякі аспекти інтродукції цінних видів риб до рибогосподарських водних об’єктів України» Гущин В.О., Ситник Ю.М., Матейчик В.І., Сінчук М.А. – збірник матеріалів VIII з’їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції «Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів» - 6-8 листопада 2019 р., м. Київ.
4. Тези «Большеротый окунь (Micropterus salmoides) как перспективный объект отечественной аквакультуры» Гущин Владимир, Сытник Юрий – publications of IX International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 16-17 December 2019. Отримано сертифікат.
5. Тези «Аквакультура великоротого окуня (Micropterus salmoides) у Китаї як приклад для наслідування в Україні» Гущин Володимир, Ситник Юрій - publications of II International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 20-21 January 2020. Отримано сертифікат.
6. Тези «Перспективи розвитку ставкової аквакультури великоротого окуня (Micropterus salmoides) на території України» Гущин Володимир, Поліщук Олексій - publications of IX International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 2-4 August 2020. Отримано сертифікат.

Список наукових праць:

1. Стаття «Перспективи аквакультури великоротого окуня (Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)) з огляду на адаптацію до зміни клімату, а також розвиток рекреаційного рибальства та міжнародного рибальського туризму (огляд)» І.І. Грициняк, В.О. Гущин, Ю.М. Ситник // Рибогосподарська наука України, 2020; 1(51): 5-27.
2. Стаття «ASPECTS AND DEVELOPMENT OF THE LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES) AQUACULTURE IN UKRAINE» Hrytsyniak I., Guschin V. // Scientific Journal of Italy «ANNALI D’ITALIA» Florence, Italy, 2020; 13 (Vol. 1): 3-7.
3. Стаття «Отримання та вирощування мальків великоротого окуня (Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)) в умовах тепловодних ставових рибних господарств (огляд)» І.І. Грициняк, В.О. Гущин, О.М. Поліщук // Рибогосподарська наука України, 2021; 1(55): 22-38.

Список публічних заходів, де брав участь

1. Сертифікат отримано за участь у науково-практичній конференції IX International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 16-17 December 2019.
2. Сертифікат отримано за участь у науково-практичній конференції II International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 20-21 January 2020.
3. Сертифікат отримано за участь у науково-практичній конференції IX International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», KHARKIV, 2-4 August 2020.

hushchyn Sert1

hushchyn Sert2

hushchyn Sert3