Оборський Віктор Петрович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: Характеристика племінних стад антонінсько-зозуленецьокого внутрішньопорідного типу української рамчатої та української лускатої порід коропа в умовах Лісостепової зони України
Науковий керівник: Куріненко Г.А. к.с.-г.н., завідувач відділу ІРГ НААН
Термін навчання в аспірантурі: 2020-2024
Форма навчання: Очна (вечірня)
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1602-3798 

Публікації:

1. О.О. Олексієнко, І. І. Грициняк, В. П. Оборський, В. В. Бех, Б. О. Ганкевич, Оцінка репродуктивних показників коропа (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) ПАТ «Хмельницькрибгосп». Рибогосподарська наука України, 2018, № 4, с. 49-56, DOI: 10.15407/fsu2018.04.049

2. T.V. Hryhorenko, L. V. Samchyshyna, N. P. Chuzhma, A. M. Bazaieva, N. M. Savenko, V. P. Oborsky, N. G. Mykhailenko Assessment of ecological conditions for growing the market-size fish in the Kantivka fattening pond (Khmelnychchyna, Ukraine) /Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2021, Volume 4, Number 3, Р.33-41. doi: 10.32718/ujvas4-3.06

3. В.П. Оборський, І.І. Грициняк, М. І. Осіпенко, Б.О. Грішин, Т. А. Нагорнюк, Г.А. Куріненко Роль антонінсько-зозуленецкого коропа в селекційно-племінній справі України (Огляд), Рибогосподарська наука України, № 3, 2022, с. 31-53, doi.org/10.15407/fsu2022.03.031.

4. В.П. Оборський, Г.А. Куріненко, І.І.Грициняк, М.І.Осіпенко, Б.О. Ганкевич Характеристика першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа на 3 та 4 році життя. Рибогосподарська наука України, № 4, 2022, с. 73-88, DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.073

5. Куріненко Г.А., Куць У.С., Черник Ю.П., Оборський В.П., Добрянська О.В., Тучапська А. Я. Рибницько-біологічна оцінка помісних цьоголіток антонінсько-зозуленецьких та любінських внутрішньопородних типів української породи коропа, вирощених за випасної технології в зоні Полісся України. Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів: IV Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26–27 грудня 2022 р. : збірник матеріалів. Київ : с.83-84

6. В.П. Оборський Г.А. Куріненко Д.А. Сироватка Б.О. Ганкевич Характеристика першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопорідного типу українських порід коропа на 4 та 5 році життя Рибогосподарська наука України, 2023, №1(63) DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.01.094 С. 94-107

7. V. Р. Oborskyi, H. A. Kurinenko, I. I. Hrytsyniak Productive and reproductive parameters of the first selective breeding generation of Antonino-Zozulenets intrabreed types of Ukrainian frame and scaly carp breeds Agrology, 2023, 6(1), р.10–14 doi: 10.32819/021202

8. В.П. Оборський, І. І. Грициняк, Г. А. Куріненко Характеристика першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького коропа в умовах ставових господарств України. Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів: V Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8 – 9 листопада 2023 р.

9. Oborskyi V. Р., Kurinenko Н. A. Dynamics of productive indicators of the first selection generation of the Antonino-Zozulenets intrabreed type of carp in the first and second year of life. The impact of the war on the development of Ukraine’s agricultural sector (December 6–7, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. P. 83 - 87.

s01

s02