Бєлікова Олена Юріївна

Захист дисертації Бєлікової Олени Юріївни на тему: «Генетична мінливість райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних стад» поданої на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 09 «Біологія»
та спеціальності 091 «Біологія»

ДФ 26.364.001

[Наказ МОН України № 342 від 19.03.2021 р.]

На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.364.001 відбудеться прилюдний захист дисертації Бєлікової Олени Юріївни на тему: «Генетична мінливість райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних стад»,

поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 09 «Біологія»
та спеціальності 091 «Біологія»

Дата та час: 28.04.2021 р., 10:00

Місце: м. Київ, вул. Обухівська, 135.

Наукові керівники – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Тарасюк Сергій Іванович; доктор біологічних наук, професор, Бучацький Леонід Петрович, провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибництві Інституту рибного господарства НААН.

Голова ради – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Бузевич Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН.

Рецензент – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік, Грициняк Ігор Іванович, директор Інституту рибного господарства НААН.

Рецензент –кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Рудь Юрій Петрович, завідувач лабораторії біотехнологій в рибництві Інституту рибного господарства НААН.

Опонент – доктор біологічних наук, доцент, Козерецька Ірина Анатоліївна, заступник директора з наукових питань Національного Антарктичного наукового центру МОН.

Опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор, Димань Тетяна Миколаївна, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор кафедри харчових технологій та технологій переробки продукції тваринництва Білоцерківського національного аграрного університету.

Відгуки та зауваження на анотацію і дисертацію можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав відгук.

В друкованому вигляді надсилаються за адресою: Інститут рибного господарства НААН (спеціалізована вчена рада – ДФ 26.364.001): 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.
В електронному вигляді надсилаються відскановані відгуки на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

[Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду]
[Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації]
[Анотація дисертації]
[Дисертація]
[Відгук опонента 1]
[Відгук опонента 2]
[Відеозапис захисту]
[Аудіозапис захисту]