Прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2017 рік

Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2017 рік для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань: - 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 – водні біоресурси та аквакультура; 09 «Біологія» за спеціальністю 091 Біологія.

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Форма навчання для аспірантів денна, вечірня та заочна. Для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення. Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора наукової установи;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року:

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту пред’являються вступниками особисто.

Етапи та строки вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 11 серпня 2017 року
Терміни проведення вступних іспитів 14 серпня – 8 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету До 15 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб До 15 вересня 2017 року
Початок навчання в аспірантурі 15 вересня 2017 року


Документи приймаються за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, Інститут рибного господарства НААН, аспірантура.
Довідки за телефоном (044) 423-74-66