БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ХАРІУСА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (THYMALLUS THYMALLUS L.) В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Hits: 184

Review

УДК 639.371.15 (1-924.51/54) (477)
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2017