РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ, СФОРМОВАНОГО В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА З КОМБІНОВАНИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ

Hits: 85

Review

УДК 639.371.13:639.3.06(477)

06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2019