ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН КОРОПА ЗА ВИКОРИСТАННЯ У СКЛАДІ КОРМУ АМАРАНТА

Hits: 118

Review

УДК [639.371.52:597-11]:[639.043.13:636.087.7]

06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2021