ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАТОЧНИХ СТАД СТЕРЛЯДІ (ACIPENSER RUTHENUS LINNAЕUS, 1758) В ІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВАХ

Hits: 107

Review

УДК 639.371.2:639.3.06(477)

06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ — 2021