ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII BRANDT & RATZENBURG) ЗА УМОВИ ВВЕДЕННЯ ДО РАЦІОНУ ІНАКТИВОВАНИХ ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ

Hits: 114

Review

УДК [639.371.2:639.3.041]:[639.3.043.13:636.087.73]

06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2021