Генетична мінливість райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних стад

Hits: 128

Review

АНОТАЦІЯ
Бєлікова О. Ю. Генетична мінливість райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних стад. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 — Біологія. — Інститут рибного господарства, Національна академія аграрних наук України, Київ, 2021.
Дисертаційна робота присвячена вивченню мінливості генетичної структури райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), яка вирощується в локальних стадах України, за допомогою комплексу методів молекулярної біології, популяційної генетики та варіаційного аналізу.