Продуктивні та фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа за введення до раціону препарату «Актіген»

Hits: 112

Review

АНОТАЦІЯ
Добрянська О. П. Продуктивні та фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа за введення до раціону препарату «Актіген». — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». — Інститут рибного господарства, Національна академія аграрних наук України, Київ, 2021.
Дисертація присвячена науково-господарському обґрунтуванню ефективності використання в кормах пребіотичного препарату на основі мананових олігосахаридів (МОС) «Актіген» при вирощуванні дволіток коропа, відповідно до комплексної оцінки продуктивних, фізіологічних та біохімічних показників їх організму.