ШТУЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ

Hits: 103

Review

УДК 639.371.15(1-924.51/54)(477)
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2018