ОЦІНКА ПОМІСНИХ КОРОПІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ВІД СХРЕЩУВАННЯ АНТОНІНСЬКО-ЗОЗУЛЕНЕЦЬКОГО І ЛЮБІНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНИХ ТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ РАМЧАСТОЇ ПОРОДИ

Hits: 108

Review

УДК: 639.3.032:639.371.52(477)
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2021