РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ В СТАВАХ ПРИКАРПАТТЯ

Hits: 131

Review

УДК 639.371.52(1-924.51/.54)
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2020