РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПА ПРИ ВВЕДЕННІ ДО СКЛАДУ РАЦІОНУ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ

Hits: 110

Review

УДК 639.371.52:[639.3.043.13:636.087.7]
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2021