ВИРОЩУВАННЯ КОРОПА ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛІВ ІЗ СОРБЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Hits: 194

Review

УДК 639.371.52:[639.3.043.13:636.087.72]
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ—2020