НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РИБНИЦЬКИХ СТАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З ЕКТОПАРАЗИТАРНИМИ ІНВАЗІЯМИ КОРОПА

Hits: 117

Review

УДК 639.311:[597-169:615]
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Київ —2018