Кориляк М.З.

Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення зникаючих видів риб ІРГ НААН
Старший науковий співробітник, к.с.-г.н.
https://orcid.org/0000-0001-8235-5400


Publication by same author

Category: Тези