Збірник «Розведення і генетика тварин»

.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН запрошує опублікувати результати своїх досліджень у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Розведення і генетика тварин», випуск 61.

Збірник перереєстровано і внесено в оновлений Перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських наук, категорія «Б» (підстава: наказ МОН України №409 від 17 березня 2020 р.) та включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus International і «РІНЦ».

Електронна версія розміщується на порталі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, на сайті http://digest.iabg.org.ua та індексується у Crossref за видавничим префіксом 10.31073/ABG
(https://abg-journal.com/index.php/journal).

Кожній статті присвоюється індекс DOI.

Інформаційний лист