Міжнародні науково-практичних конференції

.

Напрямки роботи конференції:
СЕКЦІЯ 01. Сільськогосподарські науки.
СЕКЦІЯ 02. Ветеринарні науки.
СЕКЦІЯ 03. Біологічні науки.

та інші.

Список актуальних конференцій

Для участі у конференціях Sci - conf com ua
необхідно надіслати на електронну адресу
• текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;
• заявку на участь у конференції;
• скановану копію квитанції про сплату оргвнеску.