Оборський Віктор Петрович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Характеристика племінних стад антонінсько-зозуленецьокого внутрішньопорідного типу української рамчатої та української лускатої порід коропа в умовах Лісостепової зони України

Науковий керівник: Куріненко Г.А. к.с.-г.н., завідувач відділу ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2020-2024

Форма навчання: Вечірня


Краснопольська Ольга Вікторівна

Інститут рибного господарства НААН

Спеціальність : 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування галицьких та антоніно-зозулинецьких аборигенних масивів коропів»

Науковий керівник: д.с-г.н.,професор, академік НААН Директор Грициняк Ігор Іванович.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024 рр.

Форма навчання: Денна 

Поліщук Олексій Миколайович

Інститут рибного господарства НААН України

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: "Удосконалення технології вирощування судака".

Науковий керівник: Грициняк І.І., д.с.-г.н., проф., академік НААН, директор ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2018-2022 рр.

Форма навчання: Вечірня

Гущин Володимир Олексійович

Державне агентство рибного господарства України, Управління організації використання водних біоресурсів, відділ організації любительського рибальства

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Відтворення та вирощування великоротого окуня (Micropterus salmoides) в аквакультурі України.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Грициняк Ігор Іванович.

Термін навчання в аспірантурі: вересень 2018 – вересень 2022 рр.

Форма навчання: Вечірня

Бех Артур Віталійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Рибницько-біологічна оцінка помісей закарпатської лінії малолускатого та люблінського малолускатого внутрішньопорідних типів українських порід коропа

Науковий керівник: Сироватка Д.А. к.с.-г.н., с.н.с. ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2018-2022

Форма навчання: Вечірня